M.I.C.E

Du lịch nghỉ dưỡng kết hợp hội nghị hội thảo dành cho các doanh nghiệp . Với hình thức này các chương trình hội nghị hội thảo không những mang lại hiệu quả công việc tốt hơn còn tạo sự gắn kết cách thành viên tham gia ..

Meeting​

Cuộc họp giữa tổ chức ,các công ty với nhau hay cuộc họp giữa các thành viên trong một công ty​

Incentive

Chương trình khen thưởng nhân viên hay đối tác tạo động lực làm việc, xây dựng tinh thần đoàn kết giữa các thành viên với nhau.

Conference

Các cuộc hội nghị hội thảo quy mô cần được tổ chức bài bản và được lên chương trình cho từng tổ chức hay công ty

Exhibition

Hội chợ, triển lãm quốc tế, nhằm giới hiệu hàng hóa và dịch vụ đến khách hàng, qua đó quảng bá rộng rãi với công chúng.

Truyền cảm hứng
Tạo động lực thành công

Nếu bạn đang tìm cách truyền cảm hứng và khuyến khích mọi người đạt được thành tích cao nhất của họ, hoặc để thưởng cho những nỗ lực của họ và thể hiện sự đánh giá cao của bạn, hãy mang họ đến với tour M.I.C.E của Eagleking Travle nơi gặp gỡ sôi động và thân thiện để gắn kết doanh nghiệp ..
Số lượng tour
Khách hàng
Số đoàn

Our Team

Eagleking Travel kinh nghiệm, hiệu quả, đa dạng và năng động để đảm bảo các cuộc họp và các chuyến đi khuyến khích của bạn sẽ hồi sinh và tiếp thêm sinh lực cho các cá nhân và tập thể .